1. Struktura udziałów


Kapitał zakładowy 5.801.500,00 zł 
Liczba udziałów: 
11 603 
Wartość udziału:  
500 zł

Struktura udziałów: 
Gmina Płock
ilość udziałów:       2 203 
wartość udziałów: 101.500,00 zł
% struktura:           18,99%

SUEZ Polska Sp. z o. o.
ilość udziałów:      9 400
wartość udziałów: 4.700.000,00 zł 
% struktura:          81,01%


2. Podstawowe dane wg bilansu na dzień 31.12.2018 roku


AKTYWA STAN NA 31.12.2018 roku

A. Aktywa trwałe.................................................   
4.282.017,54
I. Wartości niematerialne i prawne.............................         0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe ..................................
4.180.344,30
III. Należności długoterminowe .........................     ----------------
IV. Inwestycje długoterminowe .........................    ------------------
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe .....101.673,24


B. Aktywa obrotowe .............................................10.227.711,50
I. Zapasy .................................................................        555,98
II. Należności krótkoterminowe ............................ 6.582.629,93
III. Inwestycje krótkoterminowe ............................ 3.644.525,59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ........      0,00                      

Aktywa razem ................................................    14.509.729,04


 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 10:51)
 • Osoba publikująca: SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 695 622
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 21 kwietnia 2021, godzina 14:58
 • Historia aktualizacji

 • 21 kwietnia 2021, godzina 14:58 Aktualizacja dokumentu
  19 grudnia 2017, godzina 07:25 Aktualizacja danych
  18 lipca 2017, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  17 marca 2017, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  30 sierpnia 2016, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2015, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  11 lipca 2014, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2012, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2012, godzina 07:40 Aktualizacja danych
  19 kwietnia 2012, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2011, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 09:25 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2009, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2009, godzina 09:48 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2009, godzina 09:48 Aktualizacja danych 20090406 09:48
  06 kwietnia 2009, godzina 09:43 Aktualizacja danych 2009.06.04
  19 maja 2008, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  19 maja 2008, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  19 maja 2008, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2007, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2007, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  16 października 2006, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  16 października 2006, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2006, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2006, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2006, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2006, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2006, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2006, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2006, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2006, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2005, godzina 08:08 Aktualizacja danych
  27 września 2004, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  17 września 2004, godzina 13:53 Aktualizacja danych